Détér

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským -Magyar nyelvű alapiskola és óvoda

    

Základné informácie - Általános információk

 

Adresa - Cím:

Gemerské Dechtáre č.6  

980 04

Telefón:                               +421475699646                      

 

Zriadovateľ - Fenntartó:

Obec Gemerské Dechtáre - Détér község

Riaditeľka - Igazgatónő:

Pedagogický zbor - Pedagógusok: