Détér

Fontos kapcsolatok-Dôležité čísla


 
Integrovaný záchranný systém
112
 
Polícia
158
 
Hasiči
150
 
Záchranná služba
155